Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Mech, L. David, 1937-

Väzby: Mech, Dave, 1937-
Väzby: Mech, David, 1937-
Citácia: Mech, David L.: Arktický vlk
Citácia: LC (Names)
Status/Správny celok: definitivní