Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Svoboda, Karel, 1938-2007

Citácia: Kdo je kdo v ČR 94/95. P., Modrý jezdec 1994.
Citácia: Právo 29.1.2007
Status/Správny celok: definitivní