Výsledky vyhledávání | Knihovna města Ostravy https://tritius.kmo.cz/search/index-item/rss?id=4361954&value=%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20evidence&ticketId=-7&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: účetní evidence Účetnictví 2004 : Mrkosová, Jitka Příspěvek k autorství vybraných památek barokního malířství a sochařství v bývalém okrese Nový Jičín / Havlenová Pavla