Wyniki wyszukiwania | Knihovna města Ostravy https://tritius.kmo.cz/search/index-item/rss?id=4361954&value=%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20evidence&ticketId=-7&pageSize=10&s=-96&sd=DESC&page=1&lang=PL Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: účetní evidence Příspěvek k autorství vybraných památek barokního malířství a sochařství v bývalém okrese Nový Jičín / Havlenová Pavla Účetnictví 2004 : Mrkosová, Jitka