Výsledky vyhledávání | Knihovna města Ostravy https://tritius.kmo.cz/search/index-item/rss?id=4735232&value=Akademie%20m%C3%BAzick%C3%BDch%20um%C4%9Bn%C3%AD%20v%20Praze.%20Katedra%20teorie%20a%20d%C4%9Bjin%20hudby Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie múzických umění v Praze. Katedra teorie a dějin hudby Rozumět hudbě : sborník vybraných příspěvků z kolokvia Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence a intuice pořádaného KTDH HAMU 26.11.2014 v Praze Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence a intuice (kolokvium) (2014 : Praha, Česko)