Wyniki wyszukiwania | Knihovna města Ostravy https://tritius.kmo.cz/search/index-item/rss?id=5877656&value=Au%C3%B0ur%20Ava%20%C3%93lafsd%C3%B3ttir,%201958-&s=-96&sd=ASC&page=1&lang=PL Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Auður Ava Ólafsdóttir, 1958- Hotel silence / Auður Ava Ólafsdóttir, 1958-